Yayın Detayları

Yazar:Z. Yanık, B. Nazlıoğlu
Başlık:KOBİ TFRS’ye Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kategori:Uluslararası Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:9. Uluslararası Muhasebe Konferansı
Yıl:2012
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: