Yayın Detayları

Yazar:P.Kaya Samut
Başlık:İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Anadolu University Journal of Social Sciences
Yıl:2014
Sayı:14:4
Sayfalar:pp.57-67
Ev Sahibi Şehir: