Yayın Detayları

Yazar:Tuzlukaya,Ş ve Kırkbeşoğlu,E
Başlık:Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Bouytlarına Etkisi,
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yıl:2015
Sayı:38 (8)
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: