Yayın Detayları

Yazar:B. Dinçergök
Başlık:Stock Return Indices and Macroeconomic Factors: Evidence from Borsa Istanbul
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies
Yıl:2016
Sayı:2(3)
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: