Tezler

2009-2010 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME YÖNETİMİ Y.L. MEZUN LİSTESİ

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

DANIŞMANI

ÜNVANI

Ercan KOÇOĞLU

İşletmelerde Yöneticilerin Karar Verme Süreci ve Bu Süreçte Bilişim Sistemlerinin Kullanımı: Ankara İli Örneği

Ayhan Tan

Prof. Dr.

Selçuk ARTIK

Yönetsel Davranış Biçimlerinin İş Doyumuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Halil İbrahim Ülker

Prof. Dr.

2009-2010 BAHAR DÖNEMİ İŞLETME YÖNETİMİ Y.L. MEZUN LİSTESİ

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

DANIŞMANI

ÜNVANI

Kübra TAŞCI

Özel Sektörde ve Kamu Sektöründe İş Etiği Algısı ve Karşılaştırması

Ayhan Tan

Prof. Dr.

Tuğba ÖZDEMİRLİ

Petrol Arama ve Üretim Anlaşmalarının Finansal Yapısı

Nildağ Başak Ceylan

Doç .Dr.

Eren UYGUR

E-Ticaret ve Türkiye'deki Durumu

Tamer Arpacı

Prof. Dr.

2007-2008 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME YÖNETİMİ Y.L. MEZUN LİSTESİ

ADI SOYADI

TEZ KONUSU

DANIŞMANI

ÜNVANI

Ahmet Alp

Bilgisayarlı Muhasebede Kıymetli Evrak Sistemi

Ertuğrul Çetiner

Prof. Dr.

NaciyeBilgin

Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Eğilimleri

Ayhan Tan

Prof. Dr.